ME

Sometime you have to realize that someone can stay in your heart, but not in your life

Bảo vệ: Chương 11 – Khi cup A gặp cup C

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Author: ME

Thích chơi hơn thích học, nhưng sao vẫn chẳng nợ môn nào ^^

Bài viết được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu để xem nội dung và lời bình.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 197 other followers